Det som ikke dreper deg, gjør deg sterekere

Back

Prosess. “Det som ikke dreper deg, gjør deg sterekere” Video: 1.03 min

Her har jeg valgt å koble nesleplanten som symbol opp mot pentagrammet. På den måten forsøker jeg å visualisere en tankeprosess der jeg ønsker å si noe om motsetninger og sammenhenger i natur, kultur og samfunnsstrukturer rundt oss.

Neslene er malt mer eller mindre realistisk på to store tablåer, disse to flankerer det midterste tablået med en konstruksjonen av et pentagram. Denne sammenstillingen er gjort for å skape en sakral følelse når man står foran arbeidet og betrakter det. Tablået med konstruksjonen av pentagrammet lyser mot betrakteren i en stikkende, nesten blennende helhetlig fluoriserende neongul farge. Jeg har tenkt at fargen visuelt sett speiler neslens brennende egenskaper. Sporene fra konstruksjonen av pentagrammet er en del av bildet, både taktilt og visuelt. På den måten ønsker jeg å referere til, og inkludere matematikk og biologi.

Neslen er dualistisk. Giften fra dens brennende hår kan hos noen arter være dødelig. Samtidig er arten kjente for helsebringende egenskaper. Den er både elsket og hatet, og med dette springer min bruk av ordtaket «Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere».

I mange av mine verk forsøker jeg å bringe inn elementer med flere betydninger og funksjoner. Jeg har valgt å bruke nesleplanten her fordi arten vokser over hele verden. Den er næringsrik, med lange fibere brukt i tekstiler i tusener av år. Nesleplanten har vært benyttet under krig som ekstra proviant og til farging av militære kamuflasje-tekstiler.

Ved å inkludere planten forsøker jeg subtilt å knytte dette verket opp mot det militære. Formatet er også viktig å merke seg. Nesleplanten i verk nr. 1 er på høyde med et menneske. Dermed får planten en truende tilstedeværelse. Denne planten vi helst unngår og knapt nok tenker på, enda så mange spennende egenskaper den innehar.

Pentagrammet (fem-stjernen) er brukt i en rekke flagg verden over. Det er ett av de mest utbredte enkeltsymboler på makt, og finnes i en mengde militære -og politiske sammenhenger. Pentagrammet er med sin konstruksjon en eksakt oppdeling av det gyldne snitt, og er slik også et symbol på harmoni og skjønnhet. Det gyldne snitt nedfeller seg over alt i naturen og universet. Selv om dette ikke er tydelig ved første øyekast, er prinsippet til stedet om man går inn på neslens biologiske oppbygning.

Både brenneslen og pentagrammet har dette dualistiske i seg, det «gode» og det «onde». i tillegg til at de begge har en forbindelse til noe militært, enten direkte eller indirekte, slik jeg har tenkt i denne sammenhengen.

Back