Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere

Back

«Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere» nr. 1 og nr. 2.
To separete verk – Begge triptikon. Akryl på lerret.

I mange av mine verk bringer jeg inn elementer med flere betydninger og funksjoner. I disse to arbeidene har jeg valgt å koble brennesleplanten opp mot pentagrammet.

Brennesleplanten er både elsket og hatet, dens giftige hår brenner i kontakt med hud. Den regnes også som et ugress fordi planten sprer seg lett gjennom sitt lange, hårtynne og flokete rotsystem. Samtidig er neslen kjent som en næringsrik og helsebringende plante.

Jeg har valgt å bruke nesleplanten fordi arten vokser over hele verden og er kjent som en nyttevekst brukt til produksjon og farging av tekstiler i tusener av år. Egenskaper som blant annet har vært utnyttet i militære sammenhenger, noe jeg har valgt å legge vekt på i dette prosjektet.

Pentagrammet (femstjernen) er et utbredt enkeltsymbol på makt som brukes i en mengde militære og politiske sammenhenger verden over, blant annet i en rekke flagg. Samtidig er pentagrammet et symbol på harmoni og skjønnhet, da dens konstruksjon er en eksakt oppdeling av det gylne snitt.

Det gylne snitt nedfeller seg overalt i naturen og universet. Selv om dette ikke er tydelig ved første øyekast er prinsippet også til stede i neslens biologiske oppbygning.

I dette verket er neslene malt mer eller mindre realistiske, truende store og høye som menn. I midten lyser konstruksjonen av pentagrammet mot betrakteren i en stikkende, fluoriserende neon-gul farge, dette i et forsøk på å visualisere og reflektere neslens brennende egenskaper. Sporene fra konstruksjonen av pentagrammet er en del av bildet, både taktilt og visuelt. Slik forsøker jeg å lede betrakteren i en retning der ulike akademiske fag kan henge sammen.

Både neslen og pentagrammet er dualistiske i det at de begge rommer og representerer motsetninger som «vakkert» og «stygt», ««godt» og «ondt», og fra disse motsetningsforholdene springer ideen til verkets tittel «Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere».

Lese mer om prosjektet. Artistbook > more

Back