Det som ikke dreper deg gjør deg sterkere nr. 1 og nr. 2

Back

To separete verk – Begge triptikon. Akryl på lerret.

I mange av mine verk bringer jeg inn elementer med flere betydninger og funksjoner. I disse to arbeidene har jeg valgt å koble nesleplanten opp mot pentagrammet.
Også her forsøker jeg å visualiser motsetninger og sammenhenger rundt oss i natur, kultur og samfunnsstrukturer.

Jeg har valgt å bruke nesleplanten fordi arten vokser over hele verden og er kjent som en næringsrik og helsebringende plante. Neslen er også kjent som en nyttevekst, brukt til produksjon og farging av tekstiler i tusener av år. Egenskaper som blant annet har vært utnyttet i militære sammenhenger og som er noe jeg har valgt å legge vekt på.
Samtidig er giften fra neslens brennende hår dødelig, for noen av artene. Disse egenskapene gjør at planten er både elsket og hatet.

I dette verket er neslene malt mer eller mindre realistiske, truende store og høye som menn. I midten lyser konstruksjonen av pentagrammet mot betrakteren i en stikkende, fluoriserende neon-gul farge, dette i et forsøk på å visualisere og reflektere neslens brennende egenskaper. Sporene fra konstruksjonen av pentagrammet er en del av bildet, både taktilt og visuelt. Slik forsøker jeg å lede betrakteren i en retning der ulike fag som kunst, biologi, matematikk og religion kan henge sammen.

Pentagrammet (femstjernen) er et utbredt enkeltsymbol på makt som brukes i en mengde militære og politiske sammenhenger verden over, blant annet i en rekke flagg. Samtidig er pentagrammet et symbol på harmoni og skjønnhet, da dens konstruksjon er en eksakt oppdeling av det gylne snitt.

Det gylne snitt nedfeller seg overalt i naturen og universet. Selv om dette ikke er tydelig ved første øyekast, er prinsippet også tilstede i neslens biologiske oppbygning.

Både neslen og pentagrammet er dualistiske i det at de begge rommer og representerer «godt» og «ondt», derav verkets tittel: «Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere».

Back