Verden i bevegelse

Back

Separate Exhibition Gallery Gulden Kunstverk 2018 > more

Prosjektbeskrivelse av Verden i bevegelse.
I flere av mine arbeider laget i tidsrommet 20152017 kan en skimte referanser til kunst og kultur utenfor det norske.

Kunst oppstår av ulike årsaker. Det kan for eksempel være politisk eller religiøst betinget, eller det kan bare være et grunnleggende behov for å uttrykke seg. Ikke sjelden oppstår kunst i en kombinasjon av disse tre.

Når det gjelder min egen kunst, de siste årene, har den store Folkevandringen som fulgte i kjølevannet av «Den Arabiske vår» gjort sterkt inntrykk på meg og på mange måter ble dette starten på en lang kunstnerisk prosess som har ledet til flere av mine verk. Jeg har forsøkt å nærme meg temaet migrasjon fra ulike innfallsvinkler.

Mange har reist, eller drømmer om å reise til eksotiske steder for å oppleve verden. Hva er det som gjør at vi opplever noen steder som eksotisk? For de fleste er dette et positivt ladet ord, vi forbinder det med noe spennende, fremmed og annerledes.

De fleste kulturer har opp igjennom historien latt seg inspirere av hverandre på den ene eller andre måten, på godt og vondt. Enten det er krig eller fred. Vikingene brakte med seg idéer og inspirasjon fra sine tokt, plyndringer og handelsreiser. Folk har vært på reise rundt i verden til alle tider, slik har kunst og kultur alltid latt seg inspirere av hverandre.

Med maleriske virkemidler har jeg forsøkt å bringe inn elementer som kan assosieres med noe av det vakre i kunsten og kulturen i landene rundt Middelhavet og Østen. Her hvor så mye av kimen til vår egen tids vestlige kunsthistoriske vugge faktisk ligger.

Araber 110×170 – 2016

I flere av mine bilder kan man ane en underliggende struktur i billedflaten, en antydning til fremmede skriftspråk jeg selv ikke forstår, men som likevel har en visuell skjønnhet i seg, med dansende linjer, prikker og streker.

Detail – Araber 2016

Andre maleriske referanser jeg bruker kan være geometriske elementer satt sammen til større mønstrete flater som på den måten danner en bakgrunn eller et bakteppe for selve handlingen i bildene.

Typisk bruk av elementene sirkel og kvadrat, som en del av en mur, her i en by i Spania.
The unknown 110×180 cm.

De enkle geometriske formene jeg her har brukt, tenker jeg også har en symbolsk betydning. Sirkelen (evighet og helhet, samhold og perfeksjon), kvadratet (matematisk orden, rasjonalitet og formalitet).

Fargebruken er ogsså bevisst og et viktig virkemiddel. Lenge har jeg vært inspirert av indisk -og pakistansk fargeprakt. De skarpe gule, rosa, lilla og oransje kombinasjonene kan anes i noen av bildene.

De gyldne fargene i bildene mine kan assosieres til det varme og tørre landskapet og kulturene i landene rundt Middelhavet. Dette er en annen og ny palett jeg har brukt. Inspirert av de gamle alkymistene, fra de samme landområdene, som forsøkte å omdanne metaller til gull, i sin søken etter noe magisk, på jakt etter en livseleksir som skulle kunne gjøre en udødelig.
Med maling har jeg blandt annet undersøkt hvilke fargesammensetninger som må ligge ved siden av hverandre for å få til en illusjon av gull.

Gjennom mitt tema migrasjon har det vært mulig for meg å rette blikket mot andre kulturer og kunstneriske tradisjoner rike på farger, pynt og detaljer, ofte med en dypere symbolsk betydning, samt de menneskene som bærer dette med seg.

Med dette «bakteppet» fikk separatutstilling min derfor tittelen «Verden i bevegelse».