Ørnen

Back

Ørnen stiger – 110×180 cm. Sold Available as print > more
Frihet – 110×180 cm. Available as print > more
Nedslag – 110×180 cm.

Ørnen (trans. The Eagle) no. 1, 2 and 3.
Three separate works. Acrylic on canvas.

«The Ascent”
«Freedom»
“Impact”

The Eagle – the ruler of the heavens.
In some cultures the eagle is seen as a messenger to the gods, a symbol of freedom, power and strength.

The eagle as a symbol is represented in many military contexts. Once again we see a duality and contradiction within the one and same element.

*

Ørnen – himmelens hersker.
Tre separate verk. Akryl på lerret.
«Ørnen stiger»
«Frihet»
«Nedslag»
I enkelte kulturer blir den sett på som budbringer til gudene.
Et kjent symbol på frihet, makt og styrke.
Også dette symbolet er representert i mange militære sammenhenger, igjen denne dualiteten og motsetningsforholdete av symbolikk som jeg finner interessant å dvele ved.

Back