Naturens orden og kaos

Back

Naturens orden og kaos – nr. 1 – 174×100 cm.
Naturens orden og kaos – nr. 2 – 184×100 cm

Norsk tekst > more

Naturens orden og kaos, (Trans. «The Order and Chaos of Nature») nr. 1 and nr. 2.
De to verkene fabulerer over liv og død, symbolisert med sirkelen og kvadratet flettet inn i hverandre. Naturen illustrert som et åre-nett. Tilsynelatende kaotisk for vårt øye.
Planter er forbundet med hverandre. Eksempel på dette er Mycelium; som er den vegetative delen hos sopp og som danner et underjordisk rot-nettverke som både frakter næring og «administrere» forskjellige plantearter over ekstremt lange avstander, til forskeres forbløffelse.

Back