Back

Naturens orden og kaos Nr 1 – og Nr 2.

Nr. 1 – 174×100 cm.
Nr. 2 – 184×100 cm

Norsk tekst > more

«Naturens orden og kaos«
(«The Order and Chaos of Nature»)
– Two separate works, nr. 1 and nr. 2
– Both Diptycons. Acrylic on canvas.

De to verkene fabulerer over liv og død, symbolisert med sirkelen og kvadratet flettet inn i hverandre. Naturen illustrert som et åre-nett. Tilsynelatende kaotisk for vårt øye.
Planter er forbundet med hverandre. Eksempel på dette er Mycelium; som er den vegetative delen hos sopp og som danner et underjordisk rot-nettverke som både frakter næring og «administrere» forskjellige plantearter over ekstremt lange avstander, til forskeres forbløffelse.

Back