Naturens orden og kaos

Back

Naturens orden og kaos, nr. 1- og nr. 2.
To separate verk. Begge diptykon. Akryl på lerret.

De to verkene fabulerer over liv og død og naturens orden og kaos. Dette har jeg forsøkt å symbolisere med sirkelen og kvadratet flettet inn i hverandre i bildenes ene halvdel, og med noe som ligner vegetasjon, årenett eller røtter på bildenes andre halvdel.

De to grunnformene sirkelen og kvadratet inngår som betydningsbærende funksjoner i billedkunstnerisk sammenheng gjennom hele kunsthistorien.

Siden oldtiden har menneskene forbundet sirkelen med livets kilde og opprinnelse, evigheten, helhet og det fullkomne. Sirkelen har også vært et symbol på mektige og oversanselige krefter.

The circle is a universal symbol with extensive meaning. It represents the notions of totality, wholeness, original perfection, the Self, the infinite, eternity, timelessness, all cyclic movement, God (‘God is a circle whose center is everywhere and whose circumference is nowhere’)

Hermes Trismegistus.

I boken min «Skyld og uskyld» har jeg skrevet mer om prosjektet og tankene bak de ulike kunstverkene.

Du kan bestille kunstboken her > more