PROJECTS

Back

The project “Guilt and Innocence” consisting of more than 22 separate works.

Sevral of the works are compound, sush as diptycon or triptycon. One of the works consists of more than 114 small paintings. None of the works havee been shown in any gallery yet. I have been working on the project sinse 2015.

«Skyld og uskyld» er den overordnede tittelelen på dette prosjektet. I tillegg er den også tittelen på ett enkelt verk.

Gjennom originale koblinger, viser jeg nye måter å se sammenhenger og motsetninger omkring oss i natur, kultur og samfunnsstrukturer. Jeg ønsker å engasjere betrakterne til å se nye sammenhenger.