PROJECTS

I denne fanen finner du ulike prosjekter. Hvert prosjekt har forskjlellig tittel og kan inneholde flere verk. Prosjektenen er mer konseptuell vinkling enn de arbeide man finner under årlige tribunalene.

Here you find the projects of Henriette Emilie Finne. Their unique title reflects their conceptual theme which are presented in both words and pictures in the links bellow.

2015 – 2021 Guilt and Innocence / Skyld og uskyld > more