Skyld og uskyld intro.

Back

Prosjektet “Skyld og uskyld” består av mer enn 22 separate verk.

Flere av verkene i dette prosjektet er sammensatt, slik som dipticon og triptikon, og ett av verkene består av mer enn 114 små malerier, og har fått samme tittel som hele det overordnede prosjketet i sin helhet “Skyld og uskyld”.

Gjennom originale koblinger, viser jeg nye måter å se sammenhenger og motsetninger omkring oss i natur, kultur og samfunnsstrukturer. Jeg ønsker å engasjere betrakterne til å se nye sammenhenger, for slik å starte en dialog mellom betrakteren og kunsten min.

Back