Skyld og uskyld

Back

«Skyld og uskyld» 250×500 cm

Størrelsen på verket og den repetitive sammenstillingen, er gjort for å speile en form for militær orden og oppstilling. Det nyfødte barnet representerer livet, naturen, det frie og ustrukturerte.

Verket er satt sammmen av 114 små akrylmalerier, malt på treplate.

I dette verket «Skyld og uskyld» forsøker jeg å sette lys på motsetninger som jeg tror er naturlig nedlagt i oss mennesker og i naturen ellers, slik som orden og kaos, og oppfatninger om hva som er godt og ondt. Verket stiller spørsmålet om skyld, og om når vi er skyldfrie?

«Når det blir født mange gutter blir det krig» er et ordtak jeg fikk høre da jeg fikk min første sønn. Da han dro i førstegangstjenesten 19 år senere, virket dette ordtaket enda sterkere på meg.

Er vi født med skyld, eller blir vi skyldige etter som hvordan vi lever livene våre? Arvesynden er en kristen betegnelse for den synden som ethvert menneske fødes med. Arvesynden består både av skyld som nedarves samt den syndige tendensen og mangelen på gudsfrykt som bor i mennesket.

Back