Prosjektets tittelverk

Back

Skyld og uskyld.
Prosjektets tittelverk «Skyld og uskyld» (500×250 cm.) består av 108 små
akrylmalerier på treplater.

Størrelsen på verket og den repetitive sammenstillingen av småbilder er ment å referere til militær orden og disiplin. Guttebabyene representerer her livet generelt, og naturen det frie og ustrukturerte.

I dette verket forsøker jeg å sette lys på motsetningene nedlagt både i oss mennesker og i naturen ellers, slik som orden og kaos og ulike oppfatninger om hva som er godt og ondt. Her forsøker jeg også å åpne opp for spørsmålet om skyld – og om når vi er skyldfrie.

«Når det blir født mange gutter, blir det krig», er et ordtak jeg fikk høre da jeg fikk min første sønn. Da han 19 år senere dro i førstegangstjenesten, virket dette ordtaket sterkere på meg.

Er vi født «skyldige», eller blir vi «skyldige» etter hvert som vi eldes? Arvesynden, slik jeg har fått det forklart, er en kristen betegnelse for den synden som ethvert menneske fødes med. Arvesynden, består både av skyld som nedarves samt den syndige tendensen og mangelen på gudsfrykt som bor i mennesket.

Det er slike spørsmål jeg blant annet er opptatt av og som jeg med dette verket forsøker å berøre. Det er gjennomgående i mine verk at jeg benytter kristne symboler fordi det er et kjent symbolspråk for mange. På samme måte som jeg også benytter symbolske billedkretser tilknyttet andre religioner og myte-fortellinger. Jeg forsøker hele tiden på ulike måter å komme i dialog med tilskueren på et mer intuitivt og kanskje spirituelt nivå, og slik skape helt nye fortellinger i og mening bak verkene.

«Skyld og uskyld» 500×250 cm

Back