Prosjektets tittelverk

Back

Prosjektets tittelverk «Skyld og uskyld» 500 x 250 cm. består av 114 små
akrylmalerier på treplater.

Størrelsen på verket og den repetitive sammenstillingen er ment å referere til militær orden og disiplin. De nyfødte babyene representerer ethvert individ født inn til livet på jorden, likt for alle, bortsett fra at ingen får velge hvor i verden man vokser opp. Babyene representerer også livet generelt, naturen, det frie og ustrukturerte.

«Skyld og uskyld» 500 x 250 cm

I dette verket forsøker jeg å sette lys på motsetninger jeg mener er nedlagt i oss mennesker og i naturen ellers, slik som orden og kaos og oppfatninger om hva som er godt og ondt. Verket stiller også spørsmålet om «skyld» og om når vi er «skyldfrie».

«Når det blir født mange gutter blir det krig» er et ordtak jeg fikk høre da jeg fikk min første sønn. Da han 19 år senere dro i førstegangstjenesten virket dette ordtaket sterkere på meg.

Er vi født «skyldige» eller blir vi «skyldige» etter som vi lever livene våre? Arvesynden er en kristen betegnelse for den synden som ethvert menneske fødes med. Arvesynden består både av skyld som nedarves samt den syndige tendensen og mangelen på gudsfrykt som bor i mennesket.

Back