Prosjektet «Skyld og uskyld», intro

Back

Prosjektet «Skyld og uskyld» har vært under utvikling siden 2015 og består av mer enn 22 separate verk. Flere verk er sammensatt som diptykon og triptykon. 

Mitt ønsker er å engasjere betrakterne til å se nye sammenhenger. Gjennom bruk av egne originale koblinger forsøker jeg med dette prosjektet visuelt å fremstille nye måter å se motsetninger og sammenhenger omkring oss i natur, kultur og samfunnsstrukturer.

Prosjektets tittelverk, «Skyld og uskyld» er 5 x 2,5 meter og består av mer enn 114 små malerier.

Hvert av arbeidene beskrives mer inngående her > Back