Skyld og uskyld 250×500 cm

Back

Størrelsen på verket og den repetitive sammenstillingen, er gjort for å speile en form for militær orden og oppstilling.

Verket er satt sammmen av 114 små akrylmalerier, malt på treplate.

I dette verket «Skyld og uskyld» forsøker jeg å sette lys på motsetninger som jeg tror er naturlig nedlagt i oss mennesker og i naturen ellers, slik som orden og kaos, og oppfatninger om hva som er godt og ondt. Verket stiller spørsmålet om skyld, og om når vi er skyldfrie?

«Når det blir født mange gutter blir det krig» er et ordtak jeg fikk høre da jeg for over 20 år siden fikk min første sønn. Da han dro i førstegangstjenesten virket dette ordtaket sterkere på meg. Jeg begynte å fabulere over alle de unge, spesielt gutter, som frivillig går inn i militæret, for en «god» sak. Likeledes ble ordtaket enda mer aktuelt for meg da det ble kjent at flere norske gutter vervet seg til krigen i Syria som IS-soldater i 2014-2015. Hva skyldes denne trangen til å krige? Finnes det noen fellesnevner her?

Er vi født med skyld, eller blir vi skyldige etter som hvordan vi lever livene våre? Arvesynden er en kristen betegnelse for den synden som ethvert menneske fødes med. Arvesynden består både av skyld som nedarves samt den syndige tendensen og mangelen på gudsfrykt som bor i mennesket.

Back