Symbiosis nr. 1, 2 and 3

Back

Koblingen av brenneslen og barnet viser til sammenhenger man ikke umiddelbart tenker på.  Begge har iboende egenskaper til både å tilføre-eller skade sine omgivelser.

Like mye som neslen kan vokser på menneskelig avfall kan også vi få næring fra planten og vokse på det. Planten vokser over hele verden og benyttet i tusener av år som ekstra proviant og til fremstilling- og farging av tekstiler. Nesleplanten ble benyttet under begge verdenskrigene.

Symbiosis nr. 1 – 37×67 cm.
Symbiosis nr. 2 – 37×67 cm.
Symbiosis nr. 3 – 37×89 cm.

Back