Symbiosis

Back

Symbiosis nr. 1, 2 and 3.

Tre separate verk.
Koblingen av brenneslen og barnet viser til sammenhenger man ikke umiddelbart tenker på. Men begge har iboende egenskaper til både å tilføre- eller skade sine omgivelser.
Plantens giftige hår har brennende egenskaper i kontakt med hud. Giften fra noen av artene kan være dødelig for mennesker.
Like mye som brenneslen kan vokse på menneskelig avfall, har vi utnyttet neslens rike egenskaper til mat, medisin, tekstilfiber- og til farging av klær i tusener av år. Vikingene dyrket den. Det er også kjent at nesleplanten ble benyttet under begge verdenskrigene bl. a. som ekstra proviant og til farging av tekstiler. Nesleplanter vokser over hele verden, slik blir den derfor interessant for meg å inkludere i dette prosjektet, fordi jeg her blant annet undersøker motsetninger og sammenhenger omkring oss i natur, kultur og samfunnsstrukturer. Min intensjon er å bringe inn refleksjon om orden og kaos i naturen og menneskenaturen.

Symbiosis nr. 1 – 37×67 cm.
Symbiosis nr. 2 – 37×67 cm.
Symbiosis nr. 3 – 37×89 cm.

Back